هتل های کیش

ردیف

نام واحد

تعداد اتاق

نام مدیر

درجه

تلفن

فکس

۱ هتل داریوش ۱۶۸  علی اکبری پنج ستاره ۰۷۶۴۴۴۴۴۹۰۰ ۴۴۴۲۱۷۸
۲ هتل شایان ۱۹۵  وهاجی پنج ستاره ۰۷۶۴۴۴۲۲۷۷۱ ۴۴۲۲۴۰۹
۳ هتل پارمیس  موسوی بایگی پنج ستاره ۰۷۶۴۴۴۴۶۲۲۳ ۴-۴۴۴۶۲۲۳
۴ هتل شایگان ۱۰۰  جواد پور بنج ستاره ۴۴۲۲۴۴۴ ۴۴۲۰۶۱۷
۵ هتل صدف ۵۴  پزشکیان پنج ستاره ۷-۴۴۲۰۵۹۰ ۴۴۲۰۵۹۵
۶ هتل فلامینگو ۹۸  رضایی چهار ستاره ۳-۴۴۲۴۱۳۰ ۴۴۲۴۱۳۴
۷ هتل مریم ۵۴ زنجانی در حال بررسی ۷-۴۴۲۱۱۱۱ ۴۴۲۱۱۱۹
۸ هتل آنا ۶۸  حسین زاده چهارستاره ۴-۴۴۲۴۱۲۰ ۴۴۲۴۳۷۰
۹ هتل هلیا ۶۱  فرجیان چهارستاره ۵-۴۴۲۴۵۰۱ ۴۴۲۰۹۵۴
۱۰ گراند هتل اخلاقی سه ستاره ۶-۴۴۲۴۸۶۰ ۴۴۲۴۸۶۷
۱۱۱۱ هتل آریانهتل سارا ۶۸۷۲ موثقی سه ستاره ۴۴۲۴۹۵۱-۵۴۴۲۳۷۰۰ ۴۴۲۴۹۳۷۴۴۲۰۶۶۹
۱۲ هتل ونوس ۴۰  محمدبیگی سه ستاره ۳۰-۴۴۲۴۰۲۵ ۴۴۲۴۰۲۵
۱۳ هتل لاله  نعمتی ۹-۴۴۲۱۲۳۷ ۴۴۲۲۵۲۰
۱۴ هتل پارس نیک ۳۶ خنجری دوستاره ۴-۴۴۲۰۱۴۰/۶-۴۴۲۴۱۲۵ ۴۴۲۴۱۲۷
۱۵ هتل جام جم ۳۶  سراج دوستاره ۴-۴۴۲۴۸۰۱ ۴۴۲۴۸۰۵
۱۶ هتل قائم ۵۰ قاسمیان دوستاره ۱۳-۴۴۲۴۴۱۰ ۴۴۲۴۴۱۴
۱۷ هتل فرشتگان  سراچی دوستاره ۸-۴۴۴۵۵۲۷ ۴۴۴۵۵۲۹
۱۸ هتل فانوس ۴۰  سقراطی دوستاره ۳-۴۴۳۰۲۰۰ ۴۴۳۰۲۰۴
۱۹ هتل پرشیا ۳۲ لطف الهی یک ستاره ۹-۴۴۴۰۸۸۸ ۴۴۴۲۸۷۷
۲۰ هتل ارم ۲۱۰  نواب پور پنج ستاره ۴۲ ۶۳ ۴۴۴ ۴۴۴۶۳۴۴
۲۱ هتل گلدیس ۷۸  اکبر یک ستاره ۸-۴۴۲۲۲۳۷/۴۴۲۴۴۶۴ ۴۴۲۲۸۳۷
۲۲ هتل دیدار حیدرنژاد یک ستاره ۸-۴۴۳۲۷۷۳ ۴۴۳۳۰۴۷
۲۳ هتل آپارتمان تماشا ۶۱  خلخالی سه ستاره ۸-۴۴۲۴۷۱۱ ۴۴۲۴۷۱۹
۲۴ هتل سان رایز ۳۴  جلیلی چهار ستاره ۶-۴۴۴۵۰۰۱ ۴۴۴۵۰۰۶
۲۵ هتل آپارتمان پارسیان ۹۱  بهرامی سه ستاره ۴۴۲۲۳۹۹ /۵-۴۴۲۴۹۹۱ ۴۴۲۳۶۱۶
۲۶ هتل آپارتمان آبادگران ۷۶ مقدم سه ستاره ۴۴۲۳۲۸۰/۴۴۲۲۷۵۹ ۴۴۲۳۷۵۹
۲۷ هتل آپارتمان اسپادانا ۷۶  خانم خدابنده لو سه ستاره ۴۴۲۲۰۳۵/۱-۴۴۲۳۶۳۰ ۴۴۲۳۷۲۸
۲۸ هتل آپارتمان پانیذ ۶۵  گیل عرب دوستاره ۴-۴۴۲۰۷۰۳/۲-۴۴۲۰۶۷۰ ۴۴۲۰۶۷۳
۲۹ هتل آپارتمان فارابی ۱۷۰  ذوقی دوستاره ۹-۴۴۲۳۴۱۷ ۴۴۲۳۴۱۶
۳۰ هتل آپارتمان شباویز ۹۲ پاشانوری دوستاره ۴-۴۴۴۴۵۰۱ ۴۴۴۴۵۰۵
۳۱ هتل آپارتمان سیمرغ ۷۰  ستاری فر دوستاره ۱۱-۴۴۴۰۸۱۰/۴۴۴۳۵۲۲ ۴۴۴۰۸۱۲
۳۲ هتل آپارتمان تاپ رز ۴۶  خنجری دوستاره ۵-۴۴۲۲۸۴۴ ۴۴۲۴۵۸۸
۳۳ هتل آپارتمان خاتم ۳۳  عسلی دوستاره ۱-۴۴۳۲۷۹۰/۲-۴۴۳۱۵۲۰ ۴۴۳۰۳۵۹
۳۴ هتل آپارتمان دیدنیها ۲۸  خانم ملاخان یک ستاره ۴-۴۴۴۳۳۸۳/۴-۴۴۴۲۳۸۳ ۴۴۴۲۵۵۶
۳۵ هتل آپارتمان تعطیلات ۵۴   سلیمی نیا یک ستاره ۱۱-۴۴۴۲۵۰۶-۴۴۴۳۹۹۶ ۸-۴۴۴۳۹۹۶
۳۷ هتل آپارتمان عالی قاپو  رمضانی یک ستاره ۵-۴۴۲۳۲۰۳ ۴۴۲۴۷۶۶
۳۸ هتل آپارتمان کوثر ۲۴ بیات یک ستاره ۲-۴۴۴۲۶۱۰/۴۴۴۰۹۱۱ ۴۴۴۰۹۱۱
۳۹ هتل آپارتمان سالار ۲۱   پری نژاد یک ستاره ۴۴۲۰۱۱۱/۴۴۲۳۰۴۰ ۴۴۲۲۳۷۸
۴۰ مهمانپذیر آرام(۱) ۲۸    ذلفی درجه یک ۲-۴۴۲۰۱۷۰ ۲-۴۴۲۰۱۷۰
۴۱ مهمانپذیر آرام (۲) ۱۶  کاوه درجه یک ۴-۴۴۲۰۱۷۳ ۴۴۲۱۲۰۰
۴۲ مهمانپذیر آسیا ۱۵   رضایی درجه یک ۴۴۳۱۸۰۰/۴۴۳۰۰۵۸ ۴۴۳۱۸۰۱
۴۳ مهمانپذیر دریا ۴۴     مهماندوست درجه یک ۴-۴۴۲۴۶۱۱ ۴۴۲۴۶۱۵
۴۴ مهمانپذیر ایران ۵۰  ویسی درجه یک ۴-۴۴۲۴۷۳۰ ۴۴۲۴۷۳۵
۴۵ مهمانپذیر قاصدک ۲۷  مرادی درجه یک ۴۴۲۰۴۲۶/۴۴۲۰۴۲۸ ۴۴۲۳۲۱۳