لیست تمام پروازها – فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش

لیست تمام پروازها

بر روی لینک زیر کلیک کنید:

منبع: لیست تمام پروازها – فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش

سواحل کیش در تصرف برج ها

برج ها
برج های کیش برج ها

سواحل زیبای کیش در تصرف برج ساز هاست و هر روز یه تکه از ساحل را به یک شرکت برج ساز میفروشند. معدود جا های قابل استفاده برای شنا هم توسط نیروی انتظامی کنترل می شود تا کسی نتواند از آنها برای شنا استفاده کند. یعنی بزرگ ترین مزیت جزیره کیش که سواحل زیبای آن است یا در تصرف برج ساز هاست یا فقط برای تماشا و کسی حق شنا کردن جزء در پلاژ را ندارد، واقعا مسخره است نه؟