کیش و جشنواره تابستانی

 کیش و جشنواره

 

            در حال حاضر جشنواره تابستانی در کیش برگزار    می شودولی بازارهای کیش هم مثل بقیه بازارهای کشور رونقی ندارد. حتی در بهترین بازار کیش یعنی بازار پردیس ۲ هم غرفه خالی وجود دارد. بی سابقه است که در زمان جشنواره غرفه ای خالی مانده باشد.
 ولی خوب جشنواره است و قرار هفته ای یک ۲۰۶ جایزه بدهند و با این خلوتی شناس برنده شدن این جایزه برای مسافرها بیشتره از همیشه است.
البته دو هفته پیش که کنسرت خواننده ترکیه ای ، الیاس تو کیش برگزار شده و کیش حسابی شلوغ شد و نشان میده که اگر کارها و انتخاب های درستی صورت بگیره حتی تو این وضعیت اقتصادی بد هم مسافران به جزیره خواهند آمد.